en
>

فن‌های مه‌پاش

 
فن‌های مه‌پاش

فن‌های مه‌پاش

فن‌های مهپاش دارای کاربردهای متنوعی هستند. از جمله موارد بهره‌برداری این فن‌ها در زمینه حفاری و فعالیت‌های عمرانی، با غلظت زیاد گرد و غبار در محیط، می‌باشد. همچنین فن‌های مهپاش برای خنک‌کاری و پاکسازی فضاها  پرتردد مورد استفاده هستند.