en
>

آزمایشگاه تست کارایی جت‌فن

 
آزمایشگاه تست کارایی جت‌فن

آزمایشگاه تست کارایی جت‌فن

جت‌فن‌ها در تونل‌های ترافیکی در کنار تهویه و تامین هوای لازم در محیط تونل‌ها، نقش موثر خود را در مواقع ضروری مانند هنگام آتش‌سوزی نشان می‌دهند. در هنگام حوادثی همانند آتش‌سوزی در تونل‌ها نجات جان افراد و سرنشینان خودروهای داخل تونل از اهمیت ویژه‌ای برای طراحان سیستم تهویه تونل برخوردار است.

test stand

 

طراحی تهویه با اولویت حفظ جان افراد صورت می‌پذیرد و در این طراحی جت‌فن‌ها زمان کافی برای خارج شدن از تونل را تامین می‌کنند. لذا توانایی مناسب در تراست(نیروی جلوبرندگی)، میزان حجم هوا، سرعت هوای خروجی و شدت صوت با توجه به قطر سطح مقطع دایره‌ایجت‌فن بسیار مهم هستند به همین دلیل این پارامترهای مهم علاوه‌بر بررسی و مطالعات تئوری، به صورت تجربی نیز در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

f300

یکی دیگر از پارامترهای مهم توانایی ادامه کار با راندمان مناسب در دمای بالا، به دلیل آتش می‌باشد. در آزمایشگاه‌ها مطابق استانداردAMCA جت‌فن‌ها را در داخل کوره تست می‌کنند. تا میزان زمان ادامه کار در دماهای مختاف را مورد آزمایش قرار دهند.

در مجموعه ابزارتونل‌جهان تست‌ها مطابق با استاندارد انجام می‌شود و فرآیند انجام تست و گزارشات خروجی آن قابل مشاهده است.