en
>

ست تزریق دوغاب A180

 

ست تزریق دوغاب A180

مجموعه‌ای برای تزریق دوغاب به‌طور یکنواخت و بدون توقف است و از آن برای تزریقات پرده آب بند، تحکیمی، تماسی، نیلینگ و راک بولت ها تحت فشار بالا استفاده می‌گردد.

این دستگاه دارای سه قسمت است:

1-میکسر اولیه(A400)

در این بخش آب با سیمان با سرعت  و کیفیت بالا مخلوط می‌شود.

میکسر اولیه

 

2-میکسر ثانویه(A700)

 به جهت اهمیت کیفیت مخلوط تزریق در پروژه های عمرانی در دستگاه A180 ، محفظه ای طراحی شده که می توان خروجی میکسر مواد لزج را در آن با همان کیفیت ابتدایی نگهداری کرد. همچنین با استفاده از این مخزن که مجهز به پروانه ای برای هم زدن است، می‌توان ورودی یکنواخت قسمت اصلی مجموعه پمپ را تامین کرد. از جمله خصوصیات این همزن که بر اساس چرخش آرام پروانه خاص آن انجام می‌شود، محلولی یکنواخت از مصالح آماده شده و امکان خروج حباب هوا فراهم می‌شود.

میکسر ثانویه

3-پمپ تزریق دوغاب A180 و سیستم هیدرولیک

 سیستم کامل هیدرولیک با اتصال میکسر و همزن به جک‌های اصلی پمپ، این قابلیت را به اپراتور می‌دهد که دوغاب را تهیه و پمپاژ کند. فشار تولیدی در سیستم کنترلی هیدرولیک قابل تنظیم است. همچنین خروجی را می‌توان بر اساس نوع کار کنترل کرد.

 

A180