en

ست دوغاب A180

مجموعه ای برای دوغاب بطور یکنواخت و بدون توقف است و از آن برای تزریقات پرده آب بند، تحکیمی، تماسی، نیلینگ و راک بولت ها تحت فشار بالا استفاده میگردد.

این دستگاه دارای 3 قسمت می باشد:

  • میکسر اولیه  A400

در این بخش آب با سیمان با سرعت  و کیفیت بالا مخلوط میشود.

  • میکسر ثانویه A700

            به جهت اهمیت کیفیت مخلوط تزریق در پروژه های عمرانی در دستگاه A180 ، محفظه ای طراحی شده که می توان خروجی میکسر مواد لزج را در آن با همان کیفیت ابتدایی نگهداری کرد. همچنین با استفاده از این مخزن که مجهز به پروانه ای برای هم زدن مواد محلول است، میتوان ورودی یکنواخت قسمت اصلی مجموعه پمپ را تامین کرد. از جمله خصوصیات این همزن که بر اساس چرخش آرام پروانه خاص آن انجام می شود، محلولی یکنواخت آماده شده و امکان خروج حباب هوا فراهم می شود.

  • پمپ تزریق دوغاب A180 و سیستم هیدرولیک

           سیستم کامل هیدرولیک با اتصال میکسر و همزن به جک های اصلی پمپ، این قابلیت را به اپراتور میدهد که دوغاب را تهیه و پمپاژ کند. فشار تولیدی در سیستم کنترلی هیدرولیک قابل تنظیم است. همچنین خروجی را میتوان بر اساس نوع کار کنترل کرد.